Šogad konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” tika organizēts jau sesto gadu pēc kārtas. Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā. Konkursu organizēja Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris”.


Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” laureāti – 1. vietas ieguvēji:
• Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā – daudzdzīvokļu ēka Valmierā, Stacijas ielā 21;
• Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā. Jaunbūve – daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Grostonas ielā 19;
• Energoefektīvākā industriālā ēka Latvijā – SIA "VALPRO" Industriālā ēka Valmierā, Linarda Laicena ielā 2;
• Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā – Personāla dokumentu valsts arhīva ēka Rīgā, Šampētera ielā 16.


Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens uzsver: “Enerģijas izmaksu pieaugums mums visiem liek domāt un meklēt veidus, kā strādāt un dzīvot efektīvāk. Energoefektivitāte palīdz samazināt enerģijas resursu patēriņu un attiecīgi arī izdevumus. Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā” kļuvis par labu tradīciju, lai ar labo piemēru palīdzību mudinātu arvien plašāku sabiedrības daļu kļūt energoefektīvākiem. Energoefektivitātes paaugstināšana šobrīd viena no būtiskākajām Ekonomikas ministrijas prioritātēm, un tās īstenošanai nākošajos piecos gados plānotais atbalsts ir vairāk kā 333 miljoni eiro. Esmu pārliecināts, ka tas dos spēcīgu impulsu turpmākajai ēku renovācijai”.

Energoefektīva ēka nav tikai jauni logi, jumts, ventilācijas un apkures sistēmas. Energoefektivitāte ir atbildīgs dzīvesveids. Pilsētās un ciematos, kur iedzīvotāji aktīvāk īstenojuši energoefektivitātes pasākumus, kaimiņš no kaimiņa ietekmējas - labais vairo labo,” norāda konkursa žūrijas priekšsēdētāja, žurnāla „Būvinženieris” galvenā redaktore Mārīte Šperberga. “Konkursa laikā zvanīja kādas daudzdzīvokļu mājas vecākā no Alūksnes un stāstīja, ka šīs ēkas iedzīvotāji jau gadiem soli pa solim sakārto savu māju. Cik ļoti viņa lepojās ar savu māju un paveikto! Kundze pauda apņēmību, ka tad, kad viņi īstenos visas savas ieceres un realizēs arī labiekārtošanas idejas, viņi pieteiksies konkursam, lai parādītu savu māju visai Latvijai! Šādi stāsti iedvesmo un motivē turpinājumam. Ceru, ka mēs visi kopā Latvijai līdz tās 100. dzimšanas dienai uzdāvināsim simtiem skaistu un energoefektīvu ēku,” turpina M.Šperberga.


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts uzsver: „Vides aizsardzības un energoefektivitātes jomas vienmēr bijušas cieši saistītas, bet dabas resursu izmantošana ir enerģētikas pamats. Savukārt vides aizsardzības, sevišķi klimata, mērķu sasniegšana nav iespējama bez pārmaiņām enerģētikā, tajā skaitā energoefektivitātes sektorā. Atbilde šīm pārmaiņām ir zaļā ekonomika. Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” ir lielisks piemērs, kas veicina un popularizē zaļās ekonomikas priekšrocības, bet konkursa laureātu īstenotie projekti kalpo par iedvesmas avotu un iedrošina arī citus uzdrīkstēties! Energoefektīvu pasākumu īstenošana ir daļa no mūsu ikdienas, kad, pārdomāti izmantojot mums pieejamos resursus, mēs veicinām Latvijas ekonomisko attīstību, vienlaikus sniedzot tiešu ieguldījumu klimata pārmaiņu ierobežošanā.

Informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata draugu http://varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22226


2016. gada Simpātiju balvas ieguvēja - daudzdzīvokļu ēka Valmierā, Stacijas ielā 13 - ēka, kas interneta balsojumā konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv saņēma visvairāk – 925 balsis.

Iepriekšējo piecu gadu Simpātiju balvas ieguvēja – daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Grostonas ielā 17, kas pērn konkursā bija laureāte nominācijā“Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā. Jaunbūve”. Interneta balsojumā šī ēka saņēma 253 balsis.


Konkursa laureāti balvā saņēma pie ēkas piestiprināmu plāksni „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016”, kā arī uzņēmumu SIA “Robert Bosch” un SIA “Metāldarbnīca” dāvanas. Simpātiju balvas ieguvēji saņēma pie ēkas novietojamus soliņus.

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” galvenie vērtēšanas kritēriji bija sasniegtais kopējais siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas. Kā sekundārie kritēriji tika izvirzīti ventilācijas sistēmas risinājumi, ilgtspējīgie risinājumi, siltumapgādes sistēma un būvniecības kvalitāte.

Detalizēts apraksts par laureātiem konkursa tīmekļa vietnē www.energoefektivaeka.lv.

Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” notika laika posmā no šā gada 1. marta līdz 13. maijam. Konkursa ietvaros kopumā tika saņemti 33 pieteikumi

Konkursa nolikums tika sagatavots kopā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem. 2016. gadā konkursu atbalsta uzņēmumi: Profine Baltic pārstāvniecība, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”, SIA „Knauf”, SIA "Rockwool", SIA "GRUNDFOS Pumps Baltic", SIA "Robert Bosch", Attīstības finanšu institūcija Altum, SIA “Metāldarbnīca”.

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” noslēguma pasākums notika Eiropas Savienības Ilgtspējīgas enerģētikas nedēļas ietvaros. Sīkāka informācija par ES Ilgtspējīgas enerģijas nedēļas pasākumiem atrodama interneta vietnē http://eusew.eu.


Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: ;
Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv
Seko mums Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: https://www.facebook.com/dzivosiltak

Par konkursu

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā" jau astoņus gadus organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls "Būvinženieris".
Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, renovāciju un rekonstrukciju (turpmāk tekstā – atjaunošanu), tādējādi samazinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

2018. gadā konkursu atbalsta uzņēmumi: Profine Baltic pārstāvniecība, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”, SIA „Knauf”, SIA "Rockwool", SIA "Robert Bosch", Attīstības finanšu institūcija Altum, AS "LAFIPA", AS "Latvenergo", SIA "Sika Baltic", SIA "DAW Baltica", istabai.com un SIA "EJOT Baltic"

Konkursa nolikuma izstādē iesaistījušās nozīmīgākās būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas - Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Inženierkonsultantu asociācija, Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Tehnisko ekspertu asociācija, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvmateriālu ražotāju asociācija, Latvijas Ilgstpējīgas būvniecības padome, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, un AS "Latvenergo" Energoefektivitātes centrs.

Organizē

 emvaram     buvinzenieris     dzivo siltak

Atbalsta

01092015

abc building buvlaukums buvbaze-new

la  nozareLV2009 Logo

 

Sponsori

profine kommerling  kbe  paroc  rockwool  knauf  BUDERUS logo eee    istabai    Ejot    isover  weber logo  lafipa      sika      elektrum Caparol-logo  altum attistiba logo

Kontakti

Mārīte Šperberga 
29468382,

Daiga Buhholce
29465153,

Inese Bērziņa
67013240,

Sazināties

UZ AUGŠU