Liepaja Grizupes iela 9

Projekta pasūtītājs: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Grīzupes ielā 9 Liepājā dzīvokļu īpašnieku kopība, kuras vārdā kā pārvaldniece darbojas SIA Liepājas namu apsaimniekotājs

Projekta autors: Sandijs Grietēns

Galvenais būvuzņēmējs: SIA IGA-4

Būvdarbu vadītājs: Ivars Dimza

Būvuzraugs: Aigars Ausējs

 

Daudzdzīvokļu ēka Grīzupes ielā 9 Liepājā ekspluatācijā nodota 1961. gadā un atjaunota 2020. gadā. Mājai ir trīs stāvi un desmit dzīvokļi. Kopējā platība – 521,7 m2. Ārsienas būvētas no silikāta ķieģeļiem, pārsegumi – no dzelzsbetona. Pirms atjaunošanas netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

 

Atjaunošanas laikā veikta ārsienu siltināšana ar akmensvati 150 mm biezumā. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo vati 400 mm biezumā. Mainītas ārdurvis un logi. Veikta jumta seguma maiņa, uzklājot profilēto skārdu.

 

Ēkai ir centralizētā siltumapgāde. Siltuma regulēšana notiek atkarībā no āra gaisa temperatūras, tiek veikts temperatūras pazeminājums naktīs, kā arī temperatūru regulē individuāli ar termoregulatoriem. Mājai pirms atjaunošanas bija atkarīgā pieslēguma shēma bez siltummezgla.

 

Atjaunošanas laikā izbūvēts siltummezgls un horizontālā apkures sistēma ar termoregulatoriem un skaitītāju katram dzīvoklim.

 

Ventilācijai tiek izmantota vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce. Uzstādīti gaisa pieplūdes vārsti ārsienā, vārsti logos, tīrītas ventilācijas šahtas.

 

Energoefektivitātes novērtējums apkurei atbilstoši izmērītajiem datiem ir 50,76 kWh/m2 gadā

Organizē

 emvaram     buvinzenieris     dzivo siltak

Galvenais partneris

EK augstas izskirstpejas logo zils ar dzeltenam zvaigznem

 

Sadarbības partneri

Isover saintGobain          Logo Schoeck en 2021 RGB   

 

     Paroc          elektrum logo 

Atbalstītāji

   ventsys logo          ROCKWOOL-Logo         knauf   

     altum attistiba logo          TENAPORS          kingspan logo vector xs         Intellify logo slogan

Informatīvie sadarbības partneri

 abc building   Buvlaukumslv-logo 

 buvbaze-new

la  laiks majai   

 

Kontakti

Antra Ērgle
29538464,

Juris Kokainis
26431300,  

Inese Bērziņa

67013240,

Dzīvo siltāk

dzivo siltak 20

Sazināties

UZ AUGŠU