Energoefektīvākā atjaunotā sabiedriskā ēka Latvijā 2010

1.vieta - Rīgas 141. pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”, Rīga, Stērstu iela 19.

2010-1-atj-sabPirmsskolas iestāde „Kastanītis” atrodas 1964. gadā būvētā divstāvu silikātķieģeļu mūra ēkā, kuras platība ir 1172,18 m2. Pirms renovācijas ēkai bija autonomā apkure – akmeņogļu katli.
Lai uzlabotu, ēkas energoefektivitāti, 2010.gadā tika veikta ēkas renovācija – tika siltināta fasāde un jumta plakne, kā arī tika veikta ēkas apkures sistēmas nomaiņa. Pirmskolas iestādē tika ierīkota zemes siltumsūkņa apkures sistēma un esošās viencauruļu apkures sistēmas vietā tika uzstādīta divcauruļu zemās temperatūras radiatori ar termoregulatoriem.
Siltumenerģijas un karstā ūdens patēriņš 2010./2011.gada apkures sezonā bija 33,52 kWh/m2. Kopējās būvdarbu izmaksas bija 166 791,75 lati.

Žūrija atzinīgi novērtēja gan apkures sistēmas pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo energoresursu, gan sasniegto augsto siltumenerģijas ietaupījumu – 87% salīdzinājumā ar ēkas energoefektivitāti pirms renovācijas.

Pieteikuma iesniedzējs - Rīgas Domes Īpašuma departaments.

2.vieta - Ventspils 3. vidusskola, Ventspilī, Tārgales ielā 5.
Pieteikuma iesniedzējs – Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde.

Kontakti

Uldis Andersons
29461241,

Juris Kokainis
26431300,  

Inese Bērziņa

67013240,

Dzīvo siltāk

dzivo siltak 20

Sazināties

UZ AUGŠU